Zasebni detektiv in njegovo delo

Vemo, da so določeni poklici prav posebni in da se na njih obračamo samo v prav posebnih okoliščinah. Pri tem je vsekakor vključen tudi poklic detektiva, ki je prisoten tudi v naši deželi. Njegove storitve predstavljajo širok nabor različnih zadev. Skratka, zasebni preiskovalec nam lahko ponudi prav vse storitve, ki jih dovoljuje Zakon o detektivski …

Prevajalstvo in vrste prevajalcev

Na splošno bi lahko prevajalce delili na dve vrsti, na prevajalce, ki se ukvarjajo s pisnimi prevodi in prevajalce, ki se ukvarjajo z ustnim prevajanjem. Ustnemu prevajanju z drugo besedo rečemo tudi tolmačenje. Ti dve vrsti prevajalcev se med seboj kar krepko razlikujejo. Že za pisne prevode je potrebno res vrhunsko znanje obeh jezikov in …