Gradbeno dovoljenje – hitro in enostavno

Marsikomu se zdi pridobivanje gradbenega dovoljenja prava muka, saj zahteva kar nekaj truda in časa, predvsem pa pripravo različne dokumentacije. Preden upravna enota izda gradbeno dovoljenje, mora biti sprejet projekt za gradbeno dovoljenje, na podlagi katerega tečejo vsi nadaljnji postopki. Dobra priprava projekta je zato najpomembnejši korak pri gradnji ali prenovi določenega objekta, saj pomeni krajše čakanje in večjo možnost za hitro gradbeno dovoljenje.

gradbeno dovoljenjeKako dobro pripraviti projekt za gradbeno dovoljenje? Tako, da se ga lotite skupaj s strokovnjaki iz arhitekturnega biroja, ki vam bodo znali svetovati, vas bodo usmerjali ter vam pomagali pripraviti vso dokumentacijo oziroma jo bodo pridobili in načrtovali namesto vas. Tako vas bodo opozorili, da je pred samim začetkom postopka oziroma projekta za gradbeno dovoljenje dobro pridobiti lokacijsko informacijo ter geodetski posnetek obstoječega stanja, saj lahko oboje pride zelo prav v nadaljnjem postopku in pripravi vse preostale dokumentacije.

Lokacijska informacija določa osnovne prostorske plane, iz katerih lahko strokovnjaki razberejo, kakšen objekt se lahko na tistem območju ali točno določeni parceli sploh gradi, zato jo je treba poznati ne le pred pripravo projekta za gradbeno dovoljenje, temveč tudi sicer, ko razmišljamo o novogradnji, prenovi ali obnovi določenega objekta, saj moramo svoje želje in ideje omejiti z lokacijsko informacijo oziroma realnimi možnostmi za samo gradnjo.

Nato sledi izdelava projektne naloge, idejne zasnove in vodilne mape projekta, ki je nujna za potrditev projektnih pogojev. Pri bolj zahtevnih objektih projekt za gradbeno dovoljenje vsebuje tudi načrt instalacij in gradbene konstrukcije, enostavnejši objekti pa morajo imeti nujno izdelano izjavo o statični ustreznosti objekta, ki jo izdela statik v arhitekturnem biroju, ki vam izdela projekt za gradbeno dovoljenje.

Na podlagi vse zgoraj navedene dokumentacije nato upravna enota izda gradbeno dovoljenje. Pred samo izdajo mora biti plačan tudi komunalni prispevek, nato pa je čas za sam začetek gradnje v skladu z načrtom arhitekta in po željah naročnika.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *