Legalizacija črne gradnje

Ste postavili svoj objekt »na črno«, torej brez dovoljenj, ki bi bila za to potrebna? Če gre za objekt, ki se nahaja na območju, na katerem je zidanje prepovedano, recimo znotraj narodnega parka, potem lahko sicer poskušate preprečiti rušitev, legalizacija pa vam ne bo uspela. Povsem drugače pa je, kadar postavite objekt v celoti ali zgolj njegov del brez gradbenega dovoljenja tam, kjer je sicer zazidljivo območje. Takrat zahteva legalizacija postopek, s katerim se zagotovi, da je objekt postavljen v skladu z vsemi predpisi in zahtevami, torej je potrebno poskrbeti za vso projektno dokumentacijo, ki zagotavlja, da je stavba skladna z zakonom.


Pogosto je naknadna legalizacija potrebna pri raznih prizidkih. Kadar svoji hiši zgolj dozidamo nekaj dodatne kvadrature, je za to potrebno pripraviti projekt za dozidavo, ravno tako pa tudi, če dodamo recimo dodatno nadstropje. To marsikdo načrtno spregleda in misli, da se mu s papirji in dovoljenji ni potrebno ukvarjati, nato pa se pojavijo težave in nujna je legalizacija objekta. Včasih črnograditelja prijavijo sosedje, ki se počutijo oškodovane, saj dodatek k obstoječi nepremičnini vpliva tudi na njihovo lastnino, pa za to niste pridobili gradbenega dovoljenja, drugič se zaplete, kadar želimo na primer v prizidku pričeti opravljati dejavnost. Potreba po legalizaciji se prav tako pojavi, kadar se hiša na črno dozida, nato pa se želi razdeliti stroške – torej poskrbeti, da bo vsaka stanovanjska enota v stavbi, ki je bila prej enostanovanjska, imela svoj števec za elektriko ter svoj števec za vodo.
Kako zahteven postopek pa je legalizacija? Odvisno od tega, kako ste se celotne zadeve lotili. Če ste imeli za prizidek že v osnovi pripravljen projekt z vsemi načrti, inštalacijami in podobno, lahko vse skupaj poteka zelo hitro. Sicer pa se je potrebno lotiti priprave projekta od samega začetka, kar je lahko tudi bolj zamudno.
Sicer pa načeloma še vedno velja, da je naknadna legalizacija veliko slabša odločitev kot pridobitev gradbenega dovoljenja v naprej. Bolje si je pravočasno zagotoviti, da imamo vsa dovoljenja, kot pa jih iskati kasneje ter ugotavljati, da kakšnega morda niti ne moremo pridobiti.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *