Ločitev

Je vaša zakonska zveza postala nevzdržna in bi se radi ločili oziroma razvezali pa ne veste kako? Podati boste morali vlogo za ločitev,  imate dve možnosti: sporazumno razvezo oz. ločitev in tožbeno razvezo oz. ločitev. Lahko pa se odločite tudi za razveljavitev zakonske zveze, v kolikor menite, da je vaša zakonska zveza neveljavna. To lahko storijo tudi vsi tisti, ki imajo za to pravni interes ali državni tožilec. Pa si zdaj oglejmo vse tri variante, začenjši z razveljavitvijo zakonske zveze:

Na podlagi ZZZDR je zakonske zveza neveljavna v kolikor pri sklenitvi zveze nista bila prisotna oba zakonca, zakonca ob sklenitvi nimata namena živeti skupaj, sklenitev zakonske zveze ni bila svobodna oz. je bila prisiljena ali dana v zmoti, jo je sklenila nerazsodna oseba ali mladoletna oseba brez dovoljenja staršev in CSD, sta jo sklenila ožja sorodnika ali nekdo, ki je že poročen. V teh primerih je zakonska zveza neveljavna in je njeno razveljavitev možno zahtevati na sodišču.

V kolikor je vaša zakonska zveza za vas nevzdržna in bi jo želeli prekiniti, se ločiti oziroma razvezati, pa to lahko storite, kot že zgoraj omenjeno na dva načina. Prvi način je sporazumna razveza in drugi je tožbena razveza. Poglejmo si značilnosti, prednosti in slabosti vsake izmed teh dveh rešitev.

V kolikor se oba zakonca strinjata z razvezo in oba želita zakonsko zvezo prekiniti in se razvezati, bo vaša razveza potekala prostovoljno in sporazumno. Potrebno bo sestaviti sporazum o delitvi premoženja in pa vzgoji, varstvu in preživljanju otrok, v kolikor ju imata. Potrebno se je tudi sporazumeti o preživnini otrok pa tudi zakonca v kolikor ta nima sredstev po preživetju in to ne po svoji krivdi. V kolikor se zakonca o tem ne moreta dogovoriti, se še vedno lahko tožita in tako dosežeta razsodbo.

V kolikor se o razvezi zakonca ne moreta dogovoriti ali se en od zakoncev z razvezo ne strinja vam ne preostane drugega kot da vložitve tožbo za razvezo zakonske zveze. Zakon za razvezo ni potreben, prav tako ji pomembno zaradi katerega od partnerjev je zveza postala nevzdržna.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *