Legalizacija črne gradnje

Ste postavili svoj objekt »na črno«, torej brez dovoljenj, ki bi bila za to potrebna? Če gre za objekt, ki se nahaja na območju, na katerem je zidanje prepovedano, recimo znotraj narodnega parka, potem lahko sicer poskušate preprečiti rušitev, legalizacija pa vam ne bo uspela. Povsem drugače pa je, kadar postavite objekt v celoti ali zgolj njegov del brez gradbenega dovoljenja tam, kjer je sicer zazidljivo območje. Takrat zahteva legalizacija postopek, s katerim se zagotovi, da je objekt postavljen v skladu z vsemi predpisi in zahtevami, torej je potrebno poskrbeti za vso projektno dokumentacijo, ki zagotavlja, da je stavba skladna z zakonom.

Continue reading “Legalizacija črne gradnje”

Kakšne so ugodnosti dodatnega zdravstvenega zavarovanja?

Marsikdo se velikokrat vpraša čemu sploh dodatno zdravstveno zavarovanje, saj zelo slabo poznamo ugodnosti in prednosti, ki nam jih takšno zavarovanje prinaša.
Slovenski zdravstveni sistem poleg obveznega zdravstvenega zavarovanja pozna tudi prostovoljna zavarovanja. Prostovoljna zdravstvena zavarovanja v širšem pogledu delimo na dopolnilna in dodatna. Ta krijejo razliko med celotno vrednostjo zdravstvene storitve, in vrednostjo, ki gre v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Tistim zavarovancem, ki imajo sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ni potrebno doplačevati razlik za zdravstvene storitve, zdravila in medicinsko-tehnične pripomočke, kot je na primer zobna protetika, očesni pripomočki, ne nujni reševalni prevozi, zdravila na recept in podobno, dokler njihova vrednost ne preseže najvišje priznane vrednosti. Continue reading “Kakšne so ugodnosti dodatnega zdravstvenega zavarovanja?”

Prevajalstvo in vrste prevajalcev

Na splošno bi lahko prevajalce delili na dve vrsti, na prevajalce, ki se ukvarjajo s pisnimi prevodi in prevajalce, ki se ukvarjajo z ustnim prevajanjem. Ustnemu prevajanju z drugo besedo rečemo tudi tolmačenje. Ti dve vrsti prevajalcev se med seboj kar krepko razlikujejo. Že za pisne prevode je potrebno res vrhunsko znanje obeh jezikov in visoka splošna razgledanost, tolmači pa morajo poleg tega še dobro obvladati govorjenje in tvorbo stavkov ter pravilno izgovarjati besede. Tolmačenje je torej lahko še bolj zahtevno kot prevajalstvo. Če se poglobimo v malo bolj specifične vode, se prevajalci delijo še na prevajalce, ki prevajajo splošna besedila, prevajalce, ki prevajajo strokovna besedila, konferenčne tolmače, telefonske tolmače, konsekutivne tolmače, simultane tolmače in prevajalce, ki prevajajo književna besedila. Neprimerno bi bilo trditi, da je katero prevajanje lažje, pa vendar je najtežje sodno tolmačenje in pa prevajanje knjižnih in literarnih besedil. Continue reading “Prevajalstvo in vrste prevajalcev”

Inštrukcije matematike

V podjetju D&S, najdete jih na spletni strani http://www.kvalitetne-instrukcije.si/ , nudijo inštrukcije iz matematike za osnovne šole, srednje šole, visoke šole in fakultete, na podjetje pa se lahko obrnejo tudi vsi odrasli, ki si želijo izpopolnitve znanja iz matematike ali pa so se odločili za nadaljevanje šolanja. Podjetje D&S se lahko pohvali s tem, da inštrukcije prilagodi vsakemu posamezniku, kar pomeni, da je učni pristop izoblikovan glede na specifične potrebe in želje vsakogar, ki potrebuje pomoč. Njihovi inštruktorji priporočajo, da si osnovnošolci, ki imajo težave z matematiko, pomoč zagotovijo čim prej, tako bodo tudi hitreje osvojili in utrdili učno snov, to pa je tudi dobra podlaga za razumevanje višjih nivojev matematike.

Inštrukcije matematike za srednješolce in dijake pa temeljijo predvsem na rednih inštrukcijah, saj priporočajo, da te potekajo enkrat ali dvakrat tedensko. Za srednješolce je dobro, temeljno znanje matematike, ki ga nato redno utrjujejo, ključnega pomena, saj omogoča razumevanje in sledenje šolske snovi. Podjetje D&S svetuje, da si tako otroci, kot tudi najstniki in odrasli, ki bi potrebovali inštrukcije matematike, čim prej zagotovijo učno pomoč. Continue reading “Inštrukcije matematike”

Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

So vam začasno vzeli vozniško dovoljenje in bi ga radi dobili nazaj? Potem morate vložiti predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, s katerim je možno dobite vozniško dovoljenje nazaj, dokler postopek o prekršku ne bo postal pravnomočen. Marsikdo sploh ne ve, da ta možnost obstaja, zato je ne izkoristi, kar je velika škoda!

Če vam je torej sodišče predložilo sklep, s katerim vam začasno odvzema vozniško dovoljenje, ga vsaj za nekaj časa lahko dobite nazaj, če skupaj z našo pomočjo oddate predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, ki vam omogoča, da boste do pravnomočnosti sodbe lahko vozili brez težav. Continue reading “Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja”

Ločitev

Je vaša zakonska zveza postala nevzdržna in bi se radi ločili oziroma razvezali pa ne veste kako? Podati boste morali vlogo za ločitev,  imate dve možnosti: sporazumno razvezo oz. ločitev in tožbeno razvezo oz. ločitev. Lahko pa se odločite tudi za razveljavitev zakonske zveze, v kolikor menite, da je vaša zakonska zveza neveljavna. To lahko storijo tudi vsi tisti, ki imajo za to pravni interes ali državni tožilec. Pa si zdaj oglejmo vse tri variante, začenjši z razveljavitvijo zakonske zveze:

Na podlagi ZZZDR je zakonske zveza neveljavna v kolikor pri sklenitvi zveze nista bila prisotna oba zakonca, zakonca ob sklenitvi nimata namena živeti skupaj, sklenitev zakonske zveze ni bila svobodna oz. je bila prisiljena ali dana v zmoti, jo je sklenila nerazsodna oseba ali mladoletna oseba brez dovoljenja staršev in CSD, sta jo sklenila ožja sorodnika ali nekdo, ki je že poročen. V teh primerih je zakonska zveza neveljavna in je njeno razveljavitev možno zahtevati na sodišču. Continue reading “Ločitev”

Gradbeno dovoljenje – hitro in enostavno

Marsikomu se zdi pridobivanje gradbenega dovoljenja prava muka, saj zahteva kar nekaj truda in časa, predvsem pa pripravo različne dokumentacije. Preden upravna enota izda gradbeno dovoljenje, mora biti sprejet projekt za gradbeno dovoljenje, na podlagi katerega tečejo vsi nadaljnji postopki. Dobra priprava projekta je zato najpomembnejši korak pri gradnji ali prenovi določenega objekta, saj pomeni krajše čakanje in večjo možnost za hitro gradbeno dovoljenje.

gradbeno dovoljenjeKako dobro pripraviti projekt za gradbeno dovoljenje? Tako, da se ga lotite skupaj s strokovnjaki iz arhitekturnega biroja, ki vam bodo znali svetovati, vas bodo usmerjali ter vam pomagali pripraviti vso dokumentacijo oziroma jo bodo pridobili in načrtovali namesto vas. Tako vas bodo opozorili, da je pred samim začetkom postopka oziroma projekta za gradbeno dovoljenje dobro pridobiti lokacijsko informacijo ter geodetski posnetek obstoječega stanja, saj lahko oboje pride zelo prav v nadaljnjem postopku in pripravi vse preostale dokumentacije. Continue reading “Gradbeno dovoljenje – hitro in enostavno”

Odškodnina

Odškodnina je sredstvo, s katerim povzročitelj povrne povzročeno škodo. Največkrat povzročitelj s tem povzroči zmanjšanje premoženja, prepreči povečanje premoženja, povzroči telesne, duševne bolečine ali strahu ter okrni ugled oškodovane osebe. Povrnitev povzročene škode se od primera do primera razlikuje. Odškodnino v vsakem primeru lahko zahteva oseba, ki je utrpela škodo za katero ni sama odgovorna in zanjo ni odgovorna v celoti. Obstajata dve osnovni vrsti škodi in sicer materialna in nematerialna škoda. Materialna škoda se z drugo besedo imenuje tudi premoženjska škoda. Za materialno ali premoženjsko škodo se smatra vsako poškodovano ali uničeno premoženje. V praksi so to poškodovana vozila, mobilni telefoni ali kakšno podobno premoženje, izgubljen dohodek, dodatno delo ter razne druge oblike materialne ali premoženjske škode. Nematerialna škoda se imenuje tudi nepremoženjska škoda. Za nematerialno ali nepremoženjsko škodo se štejejo telesne poškodbe in bolečine, duševne bolečine in trajne posledice, strah in druge oblike nematerialne ali nepremoženjske škode. Tipični primeri telesne škode in telesne poškodbe so razni zlomi, ureznine, nategi, udarnine in podobne.   Continue reading “Odškodnina”

Kako do lastninske pravice

Tudi vi ste zagotovo eden izmed posameznikov, ki si v bližnji prihodnosti želijo svojega lastnega stanovanja, hiše ali zemljišča, torej nepremičnine. Kot prvo in najpomembnejše, morate najprej razmisliti o svojih finančnih sredstvih. Ali imate dovolj privarčevanega denarja in dovolj dohodka? Kljub temu, da se boste najbrž odločili za kredit, ga skoraj gotovo ne boste dobili dovolj za kritje vseh stroškov. Ko se torej odločite o prvi točki preidite na drugo –  želje. Seveda se morate odločiti na podlagi svojih želja in prioritet. Če iščete že zgrajeno hišo torej premislite o njeni bližini, parkirnem prostoru, okolici in bližini službe ali šole. V primeru selitve pa ne pozabite še na to, da boste morali svoje stanovanje izprazniti in stvari preseliti v novo stanovanje. Continue reading “Kako do lastninske pravice”

Odvetniška pisarna

Odvetniška pisarna je za nekatere povsem običajno delovno mesto, kjer se imajo priložnost uveljaviti in pokazati svoje pravniško znanje. Za druge, in takšni smo v večini, pa je odvetniška pisarna prostor nelagodja in stalne napetosti, kar je posledica razlogov, zaradi katere jo obiščemo. Svojega odvetnika ali odvetnikov ne gremo nikoli zgolj pozdraviti in malo pokramljati, pač pa odvetniško pisarno obiščemo zgolj in samo takrat, ko nujno potrebujemo pravno pomoč.

Odvetniške pisarne se med seboj razlikujejo

Odvetniške pisarne so si med seboj različne, tako kot vsa druga obstoječa podjetja. V Sloveniji imamo nekaj znanih odvetniških pisarn, ki so si svoj sloves pridobile s premišljenim in načrtnim izborom razvpitih primerov ali klientov. Tako že približno vemo, katera odvetniška pisarna je najboljša izbira za primere, ki se dotikajo gospodarskega prava in katera se bolje izkaže pri kazensko-pravnih zadevah. Pogosto se tudi zgodi, da celotna odvetniška pisarna, ki sicer združuje pravne strokovnjake iz vseh področij, pridobi svoj sloves le na podlagi dela njihovega najbolj znanega člana. Toda pogosto je najbolj znan odvetnik ali odvetnica prav tisti/a, po kateremu/i se odvetniška pisarna tudi imenuje. Continue reading “Odvetniška pisarna”