Prijava terjatve v postopek osebnega stečaja

terjatevPostopek osebnega stečaja je dovoljeno voditi nad premoženjem vsake fizične osebe. Namen postopka osebnega stečaja je v tem, da bi vsi upniki iz premoženja stečajnega dolžnika prejeli plačilo svojih navadnih terjatev do stečajnega dolžnika hkrati in v enakih deležih. Terjatve upnikov v delu, v katerem te niso plačane iz razdelitvene mase stečajnega dolžnika, ne prenehajo in jih lahko upniki uveljavljajo proti stečajnemu dolžniku tudi po koncu stečajnega postopka, če v zakonu ni drugače določeno.

Upniki morajo v postopek osebnega stečaja, prav tako kot v postopek stečaja nad pravno osebo, prijaviti vse svoje terjatve do stečajnega dolžnika, ki so začele do začetka postopka osebnega stečaja, razen tistih, za katere zakon določa, da se ne prijavijo. Podjetje Uralta d.o.o. tako vedno prijavi vse obstoječe terjatve upnika.  Vendar pa za razliko od postopka stečaja nad premoženjem pravne osebe, v katerega mora upnik prijaviti terjatev v roku treh mesecev od oklica stečajnega postopka, sicer njegova terjatev v razmerju do stečajnega dolžnika preneha in sodišče zavrže prijavo, lahko upnik v postopku osebnega stečaja prijavi svojo terjatev tudi po poteku trimesečnega roka.

Prav tako mora upnik v postopek osebnega stečaja prijaviti morebitno ločitveno pravico (npr. hipoteko). Vendar zamujena prijava ločitvene pravice v postopek osebnega stečaja ne pomeni tudi izgubo ločitvene pravice, kot zakon to določa v primeru stečaja pravne osebe. Upnik mora v postopek osebnega stečaja prijaviti tudi morebitno izločitveno pravico, ki je nastala do začetka postopka osebnega stečaja. V primeru stečaja nad pravno osebo mora upnik svojo izločitveno pravico prijaviti do objave načrta prve splošne razdelitve, sicer svojo pravico izgubi. Za prijavo v postopek osebnega stečaja to zopet ne velja.

Prijava terjatve v postopek osebnega stečaja, ki ga opravi podjetje Uralta d.o.o. vedno vsebuje naslednje sestavine: določen zahtevek za priznanje terjatve v postopku ter opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka, in dokaze o njih. Prav tako mora prijava terjatve v stečajni postopek nad fizično osebo kot že rečeno vsebovati tudi morebitno ločitveno in izločitveno pravico.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *