Zasebni detektiv in njegovo delo

Vemo, da so določeni poklici prav posebni in da se na njih obračamo samo v prav posebnih okoliščinah. Pri tem je vsekakor vključen tudi poklic detektiva, ki je prisoten tudi v naši deželi. Njegove storitve predstavljajo širok nabor različnih zadev. Skratka, zasebni preiskovalec nam lahko ponudi prav vse storitve, ki jih dovoljuje Zakon o detektivski dejavnosti.

Katere so te storitve?

Med najpogostejšimi storitvami, ki jih opravljajo zasebni detektivi, so pregled poslovnih listin ob sumih storitev kaznivih dejanj in negospodarskega ravnanja v kombinacijami s preveritvami na terenu. V nadaljevanju je najbolj priljubljena storitev tudi iskanje oseb ter predmetov, pa tudi zbiranje dokaznega gradiva za zavarovanje in dokazovanje naših pravic, zbiranje informacij o kaznivih dejanjih, odkrivanje raznovrstnih zlorab ter podobno. V ospredju so tudi vsekakor svetovanje tako fizičnim kot tudi pravnim osebam, in sicer na področju preprečevanja kaznivih dejanj.

Zasebni preiskovalec pa prav tako tudi načrtuje in izvaja zaščito poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov ter podobno.

Preverjanje različnih informacij

Na preiskovalce se običajno obrnejo osebe, ki želijo preveriti odtekanje informacij, skrben pregled družabnih omrežij ali so bili žrtev kraje intelektualne lastnine. Zasebni detektiv pa je za lažje in tudi hitrejše opravljeno delo povezan z vsemi ostalimi preiskovalci, tudi tistimi, ki ne živijo v naši državi. Še posebej je to pomembno, ko gre na primer za iskanje pogrešane osebe, ki bi lahko na svojo roko odšla v tujino.

Kdaj se najpogosteje obrnemo nanje?

Zasebni detektiv je oseba, na katero se obrnemo predvsem takrat, ko smo že v kar hudi stiski. Najpogosteje je to takrat, kadar na primer sumimo, da nas naš partner oziroma partnerica vara. Še vedno pa se na to vrsto ljudi opiramo tudi takrat, ko smo kako stvar izgubili, še posebej če je ta dragocena. Seveda pa lahko pogrešamo tudi osebo in tudi takrat nam lahko pridejo še kako zelo prav. Običajno je njihovo delu tudi uspešno zaključeno, zato se ljudje še z večjo voljo obračamo na njih.

Več o storitvah zasebnega detektiva, si lahko preberete na  http://www.detektivtomic.si.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *